Lingavivaksha

12.00

T.I.P. Series No.  157                    

ISBN : 81-88241-52-0

157.లింగవివక్ష :-సమాజంలో లింగవివక్ష ఏర్పడడానికి గల ప్రధాన కారణాలు ఏమిటి?స్రీ ్త పురుషులిరువురికీ ఇస్లాం ఎలాంటి హక్కులు ప్రసాదించింది? వంటి విషయాలు ఇందులో వివరించబడ్డాయి.

ఉర్దూ మూలం : ఫజ్లుర్రహ్మాన్‌ఫరీది

అనువాదం :  అబుల్‌ఇర్ఫాన్‌

పేజీలు : 24                           వెల : రూ.  12

 

Category: